Trang chủ
PHẦN MỀM DOWNLOAD
Acrobat 6.0
Media Player 10
Phần mềm đọc định dạng *.Prc PRC Reader
                       
TÌM KIẾM THÔNG TIN         Tìm kiếm mở rộng
 
Skip Navigation Links. Skip Navigation Links.
      TƯ LIỆU KHÔNG CÔNG BỐ/LUẬN ÁN, LUẬN VĂN
Đề tài: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xác định mức thù lao lao động khoa học trong nhiệm vụ KH&CN của nhà nước (744 lượt xem)
Tài liệu đưa ra cơ sở khoa học cho việc xác định mức thù lao cho lao động khoa học trong các nhiệm vụ KH&CN nhà nước và một số khái niện liên quan đến việc xác định mức thù lao cho lao động khoa học đồng thời nêu lên sự cần thiết thay đổi mức thù lao cho lao động khoa học trong các nhiệm vụ KH&CN nhà nước của nước ta hiện nay cơ sở để xác định mức thù lao cho lao động khoa học trong nhiệm vụ KH&CN nhà nước. Tài liệu cũng nêu ra kinh nghiệm nước ngoài trong thù lao lao động khoa học và hiện trạng thù lao cho lao động khoa học trong các nhiệm vụ KH&CN ở nước ta và hướng thay đổi trong xây dựng mức thù lao cho lao động khoa học trong các nhiệm vụ KH&CN nhà nước
  Xem chi tiết
Báo cáo: Kết quả khu vực hoá giống đậu tương ngắn ngày DT-99 và ứng dụng trong các hệ thống canh tác tiến bộ (832 lượt xem)
Kết quả khu vực hóa giống đậu tương ngắn ngày DT-99 và ứng dụng trong các hệ thống canh tác tiến bộ 1. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 2. Kết quả chọn giống đậu tương DT-99 3. Kết quả khu vực hóa DT-99 trong sản xuất 4. Kết luận và đề nghị 5. Các tài liệu có liên quan đã công bố 6. Phụ lục Báo cáo kết quả nghiên cứu đa dạng di truyền bằng chỉ thị phân tử và của giống đậu tương DT-12 và các giống DT99 Báo cáo phụ lục :kết quả nghiên cứu đa dạng di truyền bằng chỉ thị phân tử và các khảo nghiệm quốc gia Danh sách 12 hội nghị đầu bờ về giống đậu tương DT99 trong 3 năm 2001-2003 Tiến bộ triển khai và cung ứng giông DT99 và DT12 Báo cáo tóm tắt:Kết quả khu vực hóa giống đậu tương ngắn ngày DT-99 và ứng dụng trong các hệ thống canh tác tiến bộ
  Xem chi tiết
Báo cáo: Kết quả khu vực hoá giống đậu tương chịu hạn, chất lượng cao DT-96 (697 lượt xem)
Tài liệu đưa ra nguồn gốc, phương pháp và quá trình chọn tạo giông DT-96 2. Từ đó đưa ra các kết luận và đề nghị Các tác giả cũng đưa ra bản tóm tắt kết quả khu vực hóa giống đậu tương chịu hạn chất lượng cao DT96 và quá trình khảo nghiệm cơ bản cùng với kết quả khảo nghiệm quốc gia. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài khi áp dụng vào thực tế....
  Xem chi tiết
Báo cáo: Kết quả chọn tạo và khu vực hoá giống đậu tương chất lượng cao (703 lượt xem)
Tài liệu giới thiệu nguồn gốc, phương pháp và quá trình chọn tạo giống đậu tương DT-90; Nêu một số đặc điểm cơ bản của giống đậu tương DT-90; Đưa ra thử nghiệm khả năng chống chịu, phẩm chất hạt của giống đậu tương DT-90; Đưa ra một số kết quả khảo nghiệm cơ bản, khảo nghiệm quốc gia, vùng, kết quả phát triển và vị trí của giống DT-90 trong sản xuất; Trình bày đặc điểm nông sinh học và qui trình kỹ thuật của giống đậu tương DT-90
  Xem chi tiết
Báo cáo: Kết quả chọn tạo và khu vực hoá giống đậu tương (641 lượt xem)
Việt Nam hiện nay cây đậu tương được gieo trồng ở 43/62 tỉnh, thành phố, thuộc 7 vùng sinh thái nông nghiệp. Trước đây do tập quán canh tác và đặc biệt là do năng suất đậu tương đạt thấp, hiệu quả kinh tế sản xuất đậu tương không cao cho nên đậu tương chưa được chú ý phát triển ở cả nước, nhất là các tỉnh phía Nam. Trong những năm gần với tiến bộ kỹ thuật về công tác tạo giống đậu tương cho năng suất cao, có thời gian sinh trưởng ngắn, thích hợp với các cơ cấu xen canh, tăng vụ, có khả năng thích ứng với nhiều vùng sinh thái… đã làm cho sản xuất đậu tương từng bước phát triễn và đạt hiệu quả kinh tế khá so với một số cây trồng ngắn ngày khác. Báo cáo: Kết quả chọn tạo và khu vực hoá giống đậu tương của PTS. Mai Quang Vinh và KS. Ngô Phương Thịnh sẽ giúp chúng ta hiểu hơn về việc lai tạo giống đậu tương
  Xem chi tiết
Đề tài: Xây dựng chương trình điều khiển hệ thống tự động kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm, thành phần không khí trong kho bảo quản rau quả tươi (641 lượt xem)
Ở nước ta rau được trồng khắp các vùng sinh thái khác nhau. Diện tích trồng rau của các tỉnh phía Bắc chiếm khoảng 56%, các tỉnh phía Nam chiếm khoảng 44% diện tích đất canh tác. Trong khuôn khổ đề tài này Th.s Trần Hồng Thao trình bày thực trạng bảo quản rau quả tươi trên thế giới và VIệt Nam, Các giải pháp được chọn lựa sử dụng. Tài liệu cũng trình bày phương pháp nghiên cứu ,thiết kế chế tạo hệ thống điều khiển kho bảo quản rau quả.Tiếp đó là các ý kiến đánh giá, kết quả nghiên cứu
  Xem chi tiết
Đề tài: Nghiên cứu công nghệ chế tạo và tính chất vật lý của một sô hệ bán dẫn và từ kích thước Nanômét (613 lượt xem)
Công nghệ nano là ngành công nghệ liên quan đến việc thiết kế, phân tích, chế tạo và ứng dụng các cấu trúc, thiết bị và hệ thống bằng việc điều khiển hình dáng, kích thước trên quy mô nanômé. Tài liệu này nghiên cứu công nghệ chế tạo và tính chất vật lý của một số hệ bán dẫn và từ kích thước Nanômét Tác giả đề tài cũng đưa ra bảng thống kê số lượng các công trình đã công bố và danh mục các tạp chí hội nghị có bài báo cáo thuộc đề tài
Viện khoa học vật liệu
  Xem chi tiết
Báo cáo: Một số kết quả ứng dụng vi lượng đất hiếm trong nông nghiệp (685 lượt xem)
Đề tài đưa ra bản báo cáo một số kết quả ứng dụng vi lượng đất hiếm trong nông ngiệp, các vấn đề về đất hiếm đối với cây trồng, tác dụng của vi lượng đất hiếm đến cây trồng, sự an toàn khi sử dụng vi lượng đất hiếm đồng thời tác giả cũng trình bày một số kết quả áp dụng vi lượng đất hiếm ở nước ta và sự phân bố vi lượng đất hiếm phun trên cây cũng như ảnh hưởng của đất hiếm đến sự phát triển và năng xuất cây trồng Tài liệu cũng đưa ra báo cáo về việc ứng dụng phun chế phẩm DH93 trên cây lúa...
  Xem chi tiết
Báo cáo tổng kết: Xây dựng mô hình cấp điện tại chỗ bằng máy phát thuỷ điện nhỏ sử dụng nam châm đất hiếm cho một cụm dân cư tại xã bản Péo và xã Tả Sư Choóng - huyện Hoàng Su Phì - Hà Giang (607 lượt xem)
Đât hiếm được sử dụng chế tạo nam châm trong các máy phát điện cực nhỏ. Đất hiếm là thành phần cơ bản để chế tạo nam châm vĩnh cửu NoFeB, đây là loại nam châm tối ưu hiện nay dùng trong máy phát điện của tủy điện cỡ nhỏ hiện nay có 6 máy phát điên tại Hoàng Su Phì (Hà Giang). Kì Sơn (Nghệ An)...Đề tài trình bày việc Xây dựng mô hình cấp điện tại chỗ bằng máy phát thuỷ điện nhỏ sử dụng nam châm đất hiếm cho một cụm dân cư tại xã bản Péo và xã Tả Sư Choóng - huyện Hoàng Su Phì tại tỉnh Hà Giang
  Xem chi tiết
Báo cáo tổng kết: Dự án sản xuất thử nghiệm - Ứng dụng vật liệu NdFeB chế tạo máy tuyển từ và xe đạp điện (594 lượt xem)
Báo cáo trình bày tổng quan tình hình NC trong và ngoài nước, các loại máy tuyển từ phổ biến như máy tuyển từ tang trống ướt; máy tuyển từ con lăn nam châm đất hiếm cường độ cao; máy tuyển từ tang trống khô; máy tuyển từ đa hướng và các loại máy tuyển nam châm đất hiếm kiểu khác. Tác giả cũng trình bày tổng quan về xe đạp điện và hướng phát triển trong việc ứng dụng vật liệu NdFeB chế tạo máy tuyển từ và xe đạp điện ở nước ta
  Xem chi tiết
Đề tài: Xây dựng phương pháp thu hồi tổng NTĐH và tách Ytri từ quặng Yên Phú (637 lượt xem)
Tài liệu mô tả cách làm giàu các NTĐH phân nhóm nặng bằng phương pháp chiết với HDEHP, việc xác định các thông số cơ bản, các tác nhân chiết NTĐH. Quá trình thử nghiệm tách và làm sạch Ytri từ tầng đát hiếm YÊN PHÚ bằng phương pháp chiết với tributylphotphat từ môi trường clorua-tioxyanat...Hướng phát triển của đề tài và việc ứng dụng vào thực tế
  Xem chi tiết
Đề tài: Nghiên cứu thử nghiệm các thành phần đất hiếm và sự ảnh hưởng của chúng đến năng suất lúa (603 lượt xem)
Đề tài nghiên cứu vai trò sinh lý của các nguyên tố vi lượng và vai trò của nó đối với cây trồng. Các tác giả cũng trình bày việc phát triển sản xuất phân vi lượng đất hiếm. đưa ra các kết quả thử nghiệm. Đề tài cũng đi sâu nghiên cứu sự chuyển dịch của nguyên tố đất hiếm trong cây trồng và ảnh hưởng của đất hiếm đến sự phát triển của một số cây trồng, ảnh hưởng của đât hiếm đối với năng xuất lúa, đỗ tương. Đặc biệt là ứng dụng đất hiếm trong nông nghiệp...
  Xem chi tiết
Báo cáo: Tổng kết khoa học và kỹ thuật dự án sản xuất thử nghiệm (630 lượt xem)
Báo cáo "Tổng kết khoa học và kỹ thuật dự án sản xuất thử nghiệm"của TS. Nguyễn Văn Tạo trình bày tổng quan tình hình nghiên cứu ngoài nước và trong nước. đồng thời đưa ra kết quả nghiên cứu hoàn thiện quy trình công nghệ nhân giống vô tính giống chè LDP,và LDP2, các kết quả xây dựng hệ thông vườn ươm. Ý nghĩa thực tiễn của dự án...
  Xem chi tiết
Cửa van cung thiết kế, chế tạo, lắp đặt, nghiệm thu và bàn giao-Yêu cầu kỹ thuật (750 lượt xem)
Cửa van cung là loại cửa hiện đại được sử dụng rộng rãi ở các nước trên thế giới. Đây là loại cửa như thế nào? cách chế tạo, lắp đặt ra sao? Tài liệu "Cửa van cung thiết kế, chế tạo, lắp đặt, nghiệm thu và bàn giao-Yêu cầu kỹ thuật" của tác giả Phạm Hồng Giang sẽ trình bày về vấn đề này...
  Xem chi tiết
Độ nhạy cảm của các đặc trưng động lực học kết cấu và ứng dụng trong chẩn đoán kỹ thuật công trình (655 lượt xem)
Tài liệu tập trung mô tả các vấn đề chủ yếu liên quan đến mô hình phần tử hữu hạn của kết cấu không nguyên vẹn cùng với phương pháp phần tử hữu hạn, phần tử dầm cải biên, mô hình tham số của kết cấu không nguyên vẹn. Tiếp đó tác giả đề cập tới độ nhạy cảm của các đặc trưng động lực học bao gồm các đặc trưng động lực học của kết cấu, độ nhạy cảm của các đặc trưng động lực học, chương trình chuyên dụng tính toán độ nhạy cảm. Tài liệu cũng đưa ra phương pháp độ nhạy cảm trong bài toán chuẩn đoán kỹ thuật bao gồm phương pháp độ nhạy cảm trong chuẩn đoán hư hỏng, thuật toán lặp trong bài toán nhận dạng hư hỏng bằng phương pháp độ nhạy cảm, nhận dạng tham số dùng phương pháp quy hoach jtoàn phương và cách áp dụng phương pháp quy hoạch tpoàn phương nhận dạng tham số liên kết của hệ khung với nền
  Xem chi tiết
Công tác đánh giá khoa học và công nghệ (636 lượt xem)
Vấn đề đánh giá khoa học và công nghệ (KH&CN) đã và đang được nhiều nước tổ chức quốc tế trên thế giới quan tâm, đặc biệt là những nước đang chuyển đổi sa nền kinh tế thị trường. Trong số đó, có các nước lớn có quan hệ truyền thống với Việt Nam như Nga, Trung Quốc, một số nước và vùng lãnh thổ trong khu vực như Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaixia, Đài Loan, v.v... rất quan tâm đến việc triển khai công tác đánh giá KH&CN. Để giúp độc giả có thêm thông tin về công tác đánh giá KH&CN, kinh nghiệm điển hình của các tổ chức quốc tế, của các nước công nghiệp phát triển, các nước chuyển đổi từ nền kinh tế tập trung sang nền kinh tế thị trường, quản lý hoạt động đánh giá KH&CN và phương pháp tính toán tác động của tiến bộ KH&CN đối với tăng trưởng kinh tế, Trung tâm Thông tin KH&CN Quốc gia giới thiệu Tổng luận "CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ". Đây là một vấn đề rất mới, có tính thời sự, đang được giới KH&CN, các nhà lãnh đạo, các cơ quan quản lý KH&CN quan tâm. Hy vọng rằng, Tổng luận này sẽ cung cấp được những thông tin bổ ích đối với những độc giả đang nghiên cứu sâu về vấn đề này.
  Xem chi tiết
Phát triển nhân lực khoa học và công nghệ ở các nước Asean. Số 2/2005 (845 lượt xem)
Trong nửa thế kỷ qua, tận dụng có hiệu quả những thành tựu vĩ đại của các làn sóng đổi mới công nghệ nảy sinh trong cuộc cách mạng khoa học-công nghệ hiện đại đang diễn ra hiện nay, nhiều nước trên thế giới và trong khu vực đã có những bước tiến nhảy vọt về lượng và chất. Nhờ vậy, bước vào thế kỷ 21, vị thế của các nước này trên bản đồ kinh tế thế giới đã có nhiều cải thiện đáng kể. Ngoài việc xác lập được một chính sách khoa học-công nghệ quốc gia đúng đắn, với quyết tâm đầu tư cao vào công tác nghiên cứu và phát triển, một trong những bí quyết giành thắng lợi của những nước có tốc độ phát triển kinh tế cao là tầm nhìn chiến lược trong đường lối và chính sách đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng nguồn nhân lực khoa học-công nghệ và trọng dụng nhân tài. Việc nghiên cứu, tìm hiểu kinh nghiệm các nước trong lĩnh vực này có ý nghĩa quan trọng đối với Việt Nam đang trên con đường đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá hiện nay. Để giúp bạn đọc hình dung được chính sách đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng nguồn nhân lực khoa học-công nghệ của các nước trong khu vực, chúng tôi trân trọng giới thiệu với bạn đọc Tổng luận “Phát triển nhân lực khoa học và công nghệ ở các nước ASEAN”.
  Xem chi tiết
Tuyên ngôn độc lập (662 lượt xem)
Hỡi đồng bào cả nước, "Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền  ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc". Lời bất hủ ấy ở trong bản Tuyên ngôn độc lập năm 1776 của nước Mỹ. Suy rộng ra, câu ấy có ý nghĩa là: tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng; dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do.
  Xem chi tiết
Phương pháp đại số cho bài toán ước lượng hợp lý cực đại – áp dụng trên cây sinh loài nhỏ (612 lượt xem)
Đề tài này tập trung vào việc nghiên cứu mô hình xác suất thống kê trên cây sinh loài từ những dữ liệu là các gen của sinh vật sống. Sau đó sử dụng những nền tảng toán học, đại số máy tính để giải quyết bài toán hợp lý cực đại của mô hình xác suất trên. Mục tiêu cuối cùng là tìm một cây sinh loài thích hợp nhất để giải thích sự tiến hoá.
  Xem chi tiết
Bảo mật và an toàn thông tin trong thương mại điện tử (754 lượt xem)
Xuất phát từ những khả năng ứng dụng trong thực tế và những ứng dụng đã có từ các kết quả của nghiên cứu trước đây về lĩnh vực Bảo mật và an toàn trong TMĐT. Đề tài sẽ đi sâu nghiên cứu các kỹ thuật và các phương pháp Bảo mật và an toàn thông tin trong thương mại điện tử
  Xem chi tiết
Trang trước Trang Trang sau Chọn trang
    
 Liên hệ
 Tổng số: 19209 thông tin
 Tên 
Mật khẩu 
   
5 THÔNG TIN ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT
Kinh nghiệm nuôi gà nòi (gà chọi) (9811 lượt xem)
Sổ tay máy bơm (7290 lượt xem)
Kỹ thuật sửa chữa xe đạp điện (4678 lượt xem)
Sổ tay và Atlas đồ gá (4269 lượt xem)
Giáo trình Hệ chuyên gia (3635 lượt xem)
5 THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN MỚI NHẤT
Bảo quản nấm bằng phương pháp đóng túi
Bệnh cá trắm cỏ
Bệnh cầu trùng và viêm phế quản truyền nhiễm ở gà
Bệnh chướng hơi dạ cỏ ở bò
Bệnh của cá (phòng và trị bệnh cho cá)
       
       Copyright by 2008 - Bản quyền thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên
       Địa chỉ: Sở KH&CN tỉnh Thái Nguyên - Số 513 - Đường Lương Ngọc Quyến -TP Thái Nguyên
       
      
 
Số lượt người truy cập: 035349