Trang chủ
PHẦN MỀM DOWNLOAD
Acrobat 6.0
Media Player 10
Phần mềm đọc định dạng *.Prc PRC Reader
                       
TÌM KIẾM THÔNG TIN         Tìm kiếm mở rộng
 
Skip Navigation Links. Skip Navigation Links.
      TƯ LIỆU KHÔNG CÔNG BỐ/TƯ LIỆU DỊCH KHÔNG XUẤT BẢN
Chứng khoán - Cổ phiếu và thị trường (507 lượt xem)
Nhờ vào chứng khoán giới doanh thương thu hút nguồn tài chính cần thiết, ngắn và dài hạn, từ tay người đầu tư để dùng vào công cuộc tạo lập và phát triển và điều hành cơ sở doanh thương. Điển hình là chỉ trong vòng 5 năm, từ năm 1990 đến năm 1994, số chứng khoán mới được đưa ra thị trường thu hút hơn 2,716 tỉ USD...
Viện nghiên cứu Thánh đạo
  Xem chi tiết
Ảnh hưởng của các biện pháp nông học đến chất lượng thuốc lá và vàng sấy (525 lượt xem)
Có rất nhiều yếu tố có ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng thuốc lá nhưng 4 yếu tố được xem là quan trọng hơn cả đó là: lượng đạm và thời gian áp dụng, kiểm soát việc đánh ngọn tỉa chồi sao cho dư lượng MH nhỏ nhất, tốc độ thu hoạch và sự chín của thuốc lá, phân loại theo vị trí lá trên thân.
agriviet.com
  Xem chi tiết
A Programmer’s Guid to ADO.NET in C# (670 lượt xem)
Hướng dấn lập trình ADO.Net với C#
  Xem chi tiết
Phân tích tài chính (704 lượt xem)
Phân tich tài chính được thiết kế dành riêng cho chương trình giảng dạy kinh tế, được giảng dạy vào học kỳ thu hàng năm. Môn học này được thiết kế trên cơ sở các môn học Tài chính công ty, Tài chính quốc tế, được giảng dạy và phát triển ở các trường đại học nổi tiếng trên thế giới Tài chính gồm 3 lĩnh vực chủ yêu: Thị trường và thể chế tài chính, Đầu tư tài chính, quản trị tài chính,Các lĩnh vực này thường được liên quan như nhau đến các loại giao dịch chính theo giác độ khác nhau và giám đốc doanh nghiệp công cụ kỹ năng phân tích trước khi đưa ra quyết định
  Xem chi tiết
Ngôn ngữ lập trình C# (674 lượt xem)
Ngôn ngữ C# khá đơn giản, chỉ khoảng 80 từ khóa và hơn mười mấy kiểu dữ liệu được xây dựng sẵn. Tuy nhiên, ngôn ngữ C# có ý nghĩa cao khi nó thực thi những khái niệm lập trình hiện đại. C# bao gồm tất cả những hỗ trợ cho cấu trúc, thành phần component, lập trình hướng đối tượng. Những tính chất đó hiện diện trong một ngôn ngữ lập trình hiện đại. Và ngôn ngữ C# hội đủ những điều kiện như vậy, hơn nữa nó được xây dựng trên nền tảng của hai ngôn ngữ mạnh nhất là C++ và Java.
  Xem chi tiết
Báo cáo cập nhật nghèo và giảm nghèo (640 lượt xem)
Nghèo và giảm nghèo ở Việt Nam giai đoạn 1993- 2004 được xuất bản trên cơ sở Báo cáo cập nhật Nghèo 2006 do Viện Khoa học xã hội Việt Nam thực hiện, với sự tham gia của các nhà nghiên cứu và hoạch định chính sách của Việt Nam, và sự trợ giúp kỹ thuật của các chuyên gia của Ngân hàng Thế giới. Báo cáo sử dụng những số liệu của kết quả nghiên cứu được cập nhật đáng tin cậy qua các cuộc điều tra xã hội học: nghiên cứu khảo sát mức sống dân cư các năm 1993, 1998 và khảo sát mức sống hộ gia đình các năm 2002, 2004 ở các vùng, miền trên lãnh thổ Việt Nam. Qua phân tích các số liệu về chi tiêu dùng dân cư, tỷ lệ đi học đúng tuổi ở các cấp, mức độ được chăm sóc về sức khỏe, được hưởng các phúc lợi xã hội... Báo cáo đưa ra bức tranh toàn cảnh về động thái Nghèo và giảm nghèo, các nguyên nhân... để trên cơ sở đó đề xuất các định hướng giải pháp nhằm giảm nghèo đói và phát triển bền vững ở Việt Nam. Với những số liệu thuyết phục và những định hướng giải pháp cụ thể, tin chắc cuốn sách sẽ là tài liệu hữu ích cho các nhà nghiên cứu và hoạch định chính sách ở Việt Nam.
  Xem chi tiết
Ứng dụng kinh tế để nghiên cứu và đánh giá diễn biến tài nguyên - môi trường vùng kinh tế trọng điểm phía Nam trong thời kỳ CNH - HĐH (865 lượt xem)
Đề tài đã đạt được những kết quả sau: Làm rõ khái niệm, bản chất và nội dung cơ bản của kinh tế môi trường. ý nghĩa kinh tế của sự suy thoái môi trường, tài nguyên. Các nguyên nhân kinh tế của sự ô nhiễm và suy thoái môi trường. Phương pháp đánh giá kinh tế hàng hoá và dịch vụ phi thị trường để ước lượng giá trị kinh tế của một số dạng tài nguyên môi trường và tài nguyên đặc trưng vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (KTTĐPN). ứng dụng mô hình I/O đánh giá tương quan giữa tăng trưởng kinh tế và lượng phát thải tại vùng KTTĐPN. Hiện trạng và diễn biến tài nguyên môi trường tại vùng KTTĐPN. Dự báo xu thế diễn biến môi trường vùng KTTĐPN: đất, rừng, đa dạng sinh học, nước, không khí... Đề xuất các biện pháp quản lý tổng hợp nhằm bảo vệ môi trường và phát triển bền vững
  Xem chi tiết
Tuyển tập tiêu chuẩn trồng trọt quyển 3 (715 lượt xem)
Để phục vụ kịp thời nhu cầu quản lý, nghiên cứu và sản xuất vụ khoa học công nghệ và chất lượng sản phẩm ban hành tuyển tập tiêu chuẩn nông nghiệp Việt Nam gồm các tiêu chuẩn Việt Nam và tiêu chuẩn ngành về lĩnh vực nông nghiệp đang được áp dụng ở Việt Nam.Cuốn sách"Tuyển tập tiêu chuẩn trồng trọt quyển 3 " là cuốn sách tiếp theo cuốn Tuyển tập tiêu chuẩn nông nghiệp Việt Nam xuất bản năm 2002.
  Xem chi tiết
Kỷ yếu công trình nghiên cứu khoa học 1995-2001 (758 lượt xem)
Nội dung "Kỷ yếu công trình nghiên cứu khoa học 1995-2001 " nghiên cứu về Một số nhận xét về tình hình dịch tả tại miền trung từ 1979-1995,Điều tra yếu tố nguy cơ đối với bệnh tả tại thành phố Nha Trang,Một số nhận xét về tình hình bệnh thương hàn tại khu vực miền trung thời gian qua,Kết quả điều tra tỷ lệ nhiễm HBV trên nhóm sản phụ và nguy cơ lây truyền dọc tại Nha Trang (1994-1996),Tình trạng nhiễm virút viêm gan B (HBV) trong quần thể dân cư tại Nha Trang,Một số đặc điểm dịch tễ học viêm ruột hoại tử xuất huyết tại tỉnh Quảng Trị năm 1999,Kết quả thực hiện chương trình tiêm chủng mở rộng tại các tỉnh miền trung từ 1982-2000,Nghiên cứu nhận thức và sự tham gia của cộng đồng về chương trình TBMR tại huyện Ninh Hoà - Khánh Hoà,Một số đặc điểm dịch tễ học của bệnh sợi khu vực miền trung sau một thời gian tiến hành TCMR;
  Xem chi tiết
Công tác khoa giáo vùng đồng bào dân tộc thiểu số (668 lượt xem)
Thực hiện chính sách dân tộc của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết trung ương 7 (khóa IX) về công tác dân tộc, cấp ủy và chính quyền địa phương các tỉnh phía Bắc đã quan tâm đầu tư phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho vùng đồng bào dân tộc. Đến nay, mạng lưới trường, lớp đã phủ kín đến từng thôn, bản, các xã đều có trường mẫu giáo, các trường tiểu học và trung học cơ sở được mở rộng. Số trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường đạt từ 95 đến 98%. Các lĩnh vực khoa học công nghệ, khoa học xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác dân số - gia đình và trẻ em ngày càng được đầu tư và phát triển, góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương
  Xem chi tiết
Triển khai thực hiện chỉ thị 54-ct/tw của ban bí thư trung ương Đảng khoá IX về tăng cường lãnh đạo công tác phòng chống HIV/AIDS trong tình hình mới (2003 lượt xem)
Chỉ thị của Ban bí thư Về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS trong tình hình mới Hướng dẫn: Thực hiện chỉ thị 54-CT/TW của Ban bí thư,Quán triệt chỉ thị 54/CT-TW và các văn kiện đại hội X của Đảng về "Tăng cường lãnh đạo công tác phòng chống HIV/AIDS trong tình hình mới,Đổi mới công tác thông tin, giáo dục và truyền thông trong phòng, chống HIV/AIDS.Một số vấn đề sức khoẻ tình dục và sinh sản qua cuộc điều tra quốc gia về vị thành niên và thanh niên VN.Ảnh hưởng của HIV/AIDS đối với sự phát triển kinh tế - xã hội Dịch tễ và dự báo xu hướng phát triển HIV/AIDS ở VN,Chống kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDA Chăm sóc và điều trị bệnh nhân HIV/AIDS.GIảm tác hại đề phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng
  Xem chi tiết
Báo cáo nghiên cứu khả thi vê việc thành lập công ty 100% vốn nước ngoài (588 lượt xem)
Tiềm năng khí thiên nhiên ở Việt Nam được đánh giá là rất lớn, nếu tính đổi ra dầu thô thì trữ lượng khí lớn hơn trữ lượng dầu
  Xem chi tiết
Báo cáo tổng hợp đề tài cấp bộ"Đổi mới tổ chức và quản lý hoạt động NC&PT ở địa phương" (616 lượt xem)
"Đổi mới tổ chức và quản lý hoạt động NC&PT ở địa phương" là công trình nghiên cứu thuộc khuôn khổ đề tài cấp bộ năm 2004 do Viện Chiến Lược và chính sách KH&CN chủ trì. Mục tiêu của Đề tài là làm rõ căn cứ lý luận và thực tiễn để đổi mới quản lý hoạt động NC&PT cấp địa phương theo hướng phù hợp với đặc thù hoạt động NC&PT cấp địa phương
  Xem chi tiết
Thiết bị quan trắc cụm đầu mối công trình thủy lợi các quy định chủ yếu về thiết kế bố trí (629 lượt xem)
Tiêu chuẩn ngành 14TCN 100-2001 "Thiết bị quan trắc cụm đầu mối công trình thuỷ lợi - Các quy định chủ yếu về thiết kế bố trí" ban hành theo Quyết định số 92/2001/QĐ-BNN, ngày 11 tháng 9 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT. Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế bố trí các thiết bị quan trắc cụm đầu mối công trình thuỷ lợi thuộc tất cả các cấp, ở mọi giai đoạn thiết kế. Thiết bị quan trắc bao gồm thiết bị đo và thiết bị thu. Tiêu chuẩn này chỉ quy định nội dung thiết kế bố trí thiết bị đo...
  Xem chi tiết
Giếng giảm áp quy trình kỹ thuật thi công và phương pháp kiểm tra, nghiệm thu (795 lượt xem)
Giếng giảm áp chủ yếu được xây dựng trên khu vực có lũ. Những giếng này sẽ chủ động thoát nước làm giảm áp lực thấm và làm cho những đoạn đê khác không còn mạch ngầm, mạch sủi. Tài liệu trình bày quy trình kỹ thuật thi công giếng giảm áp, cách kết cấu giếng, Phương pháp kiểm tra chất lượng thi công và nghiệm thu giếng giảm áp...
  Xem chi tiết
Quy trình xác định độ thấm nước của đá bằng phương pháp thí nghiệm ép nước vào hố khoan 2004 (633 lượt xem)
Nguyên lý củaphương pháp này là dùng các hạt 'nhuộm' phóng xạ - gọi là hạt đánh dấu - hòa với nước bơm vào để chúng bám vào thành đá vỉa trong giếng khoan. Sau đó dùng thiết bị đo trong lỗ khoan dò phóng xạ do các hạt đánh dấu phát ra để xác định lượng nước đi vào địa tầng.
  Xem chi tiết
Triển lãm khoa học và công nghệ Ucraina tại việt nam (583 lượt xem)
Cuốn sách nhằm giới thiệu các công nghệ và kết quả nghiên cứu của các viện, trường đại học, công ty của Ucraina và các giải pháp tăng cường hiệu quả chuyển giao kết quả nghiên cứu và phát triển công nghệ cho các doanh nghiệp. Đồng thời giúp các đối tác tra cứu và tìm kiếm dễ dàng công nghệ, thiết bị của Ucraina trang các lĩnh vực như: Điện tử, Tin học, Y tế, Dầu khí, Năng lượng, Môi trường, Nông nghiệp, Công nghệ sinh học, Dệt, Vật liệu, Công nghệ Nano và Hàng không...
Bộ Giáo dục và Khoa học UCRAINA - Bộ KH&CN Việt Nam
  Xem chi tiết
Phát triển nhân lực khoa học và công nghệ ở các nước Asean (669 lượt xem)
Tài liệu này giúp bạn đọc hình dung được chính sách đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng nguồn nhân lực khoa học - công nghệ của các nước trong khu vực, chúng tôi trân trọng giới thiệu với bạn đọc Tổng luận “Phát triển nhân lực khoa học và công nghệ ở các nước Asean”.
TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA
  Xem chi tiết
Tài liệu dự án WebCNTT hướng dẫn sử dụng (608 lượt xem)
Tài liệu này trình bầy hướng dẫn sử dụng hệ thống Web Công nghệ nông thôn cho người sử dụng và quản trị hệ thống. Tài liệu này được xây dựng trong quá trình phát triển dự án Web CNNT
Trung tâm công nghệ thông tin
  Xem chi tiết
Tài liệu phân tích thiết kế Website Công nghệ nông thôn (616 lượt xem)
Tài liệu này mô tả phân tích thiết kế Web site Công nghệ nông thôn. Tài liệu được xây dựng trong quá trình thiết kế phục vụ cho quá trình viết mã kiểm tra và nghiệm thu sản phẩm
Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia
  Xem chi tiết
Trang trước Trang Trang sau Chọn trang
    
 Liên hệ
 Tổng số: 19209 thông tin
 Tên 
Mật khẩu 
   
5 THÔNG TIN ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT
Kinh nghiệm nuôi gà nòi (gà chọi) (9811 lượt xem)
Sổ tay máy bơm (7289 lượt xem)
Kỹ thuật sửa chữa xe đạp điện (4678 lượt xem)
Sổ tay và Atlas đồ gá (4269 lượt xem)
Giáo trình Hệ chuyên gia (3635 lượt xem)
5 THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN MỚI NHẤT
Bảo quản nấm bằng phương pháp đóng túi
Bệnh cá trắm cỏ
Bệnh cầu trùng và viêm phế quản truyền nhiễm ở gà
Bệnh chướng hơi dạ cỏ ở bò
Bệnh của cá (phòng và trị bệnh cho cá)
       
       Copyright by 2008 - Bản quyền thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên
       Địa chỉ: Sở KH&CN tỉnh Thái Nguyên - Số 513 - Đường Lương Ngọc Quyến -TP Thái Nguyên
       
      
 
Số lượt người truy cập: 035349