Trang chủ
PHẦN MỀM DOWNLOAD
Acrobat 6.0
Media Player 10
Phần mềm đọc định dạng *.Prc PRC Reader
                       
TÌM KIẾM THÔNG TIN         Tìm kiếm mở rộng
 
Skip Navigation Links. Skip Navigation Links.
      TƯ LIỆU KHÔNG CÔNG BỐ/NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Xây dựng mô hình thông tin vi tính phục vụ công tác y học dự phòng thành phố Hải phòng (685 lượt xem)
- Xây dựng mô hình thông tin vi tính hóa trong y học dự phòng ở thành phố Hải phòng - Nghiên cứu ứng dụng, lập trình chương trình quản lý hai khoa Dịch tễ và Y học lao động - Thử nghiệm nối mạng với các cơ sở y tế công nghiệp lớn, 1 huyện và một vài cơ quan khác
  Xem chi tiết
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong tự động hoá các thiết bị dạy học và phục vụ sản xuất ở địa phương. (680 lượt xem)
Xây dựng phần mềm ứng dụng trong dạy học. Sử dụng MTV trong công tác thiết kế đồ dùng dạy học. Sử dụng MTV để tự động hoá các thí nghiệm dùng trong dạy học vật lý. ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất ở địa phương
  Xem chi tiết
Đánh giá hiện trạng mạng viễn thông quốc gia và các kế hoạch phát triển (678 lượt xem)
Đưa ra những đánh giá hiện trạng mạng viễn thông quốc gia và dự báo phát triển đến năm 2010. Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam và định hướng phát triển ngành điện tử viễn thông. Kế hoạch phát triển viễn thông Việt Nam trong các năm tới đến năm 2010. Phương hướng phát triển mạng lưới viễn thông Việt Nam về: cấu trúc mạng; chỉ tiêu kỹ thuật, vấn đề đánh số; kế hoạch báo hiệu; đồng bộ, thiết bị chuyển mạch; truyền dẫn; phát triển dịch vụ truyền số liệu, mạng thuê bao, phát triển mạng thông tin di động.
Hà Nội 1995
  Xem chi tiết
Đánh giá kết quả hoạt động thông tin từ khi có nghị quyết 89/CP năm 1972 (666 lượt xem)
Trình bày bối cảnh lịch sử ra đời và những mốc phát triển của hoạt động thông tin khoa học và kỹ thuật ở Việt Nam. Các kết quả hoạt động thông tin. Các điều kiện đảm bảo cho hoạt động thông tin phát triển.
  Xem chi tiết
Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn phát triển mạng thông tin tư liệu về khoa học và công nghệ ở Việt Nam (676 lượt xem)
Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ " Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn phát triển mạng thông tin khoa học và công nghệ Việt Nam" được tiến hành trên cơ sở thực tiễn và cấp bách hiện nay của nước ta. Nhu cầu xây dựng các mạng thông tin trong nước, xây dựng các Website và các công cụ cần thiết để tổ chức, xử lý và tra cứu thông tin cũng như cập nhật thông tin là cấp bách, nhằm nhanh tróng hình thành một mạng thông tin khoa học và công nghệ để phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước.
Hà Nội 11-2001
  Xem chi tiết
Nghiên cứu xây dựng các hệ thống đảm bảo thông tin khoa học cho nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ trong thời kỳ chuyển từ nền kinh tế chỉ huy tập trung sang kinh tế thị trường (625 lượt xem)
Báo cáo chung về kết qủa nghiên cứu hoạt động thông tin KHCN ở Việt Nam hiện nay: Hiện trạng; nguyên nhân; nhu cầu và mạng lưới thông tin.
Hà Nội 1995
  Xem chi tiết
Ứng dụng kỹ thuật tin học trong công tác quản lý ngành và điều độ hệ thống điện (HTD) (644 lượt xem)
Tổ chức xây dựng tập số liệu vận hành của hệ thống điện miền Bắc và Nam trong 10 năm 1975-1987. Tổ chức việc ghép nối các máy tính với nhau, các máy vi tính với các ngoại vi (máy đọc băng, bìa, máy in...) và ghép nối máy vi tính với các máy khác. Tổ chức các phương tiện đầu ra để phục vụ công tác quản lý của bộ và công ty. Xây dựng các hệ quản lý kỹ thuật và kinh tế nhân sự trong công tác quản lý của ngành điện
Hà Nội 12-1990
  Xem chi tiết
Nghiên cứu mạng lưới thông tin và quản lý nhà nước đối với hoạt động thông tin ở các nước kinh tế thị trường (685 lượt xem)
Giới thiệu chung về: khái niệm nghiên cứu và triển khai (NCTK). Chính sách phát triển NCTK; thông tin phục vụ NCTK; tài nguyên thông tin; sản phẩm và dịch vụ thông tin, chương trình thế giới về phát triển thông tin KH và CN. Tổng quan về mạng lưới tổ chức và hoạt động thông tin ở các nước. Phác họa tình hình tổ chức thông tin ở một số nước công nghiệp phát triển.
  Xem chi tiết
Nghiên cứu tiêu chuẩn an toàn Internet và TCP/IP (664 lượt xem)
internet là mạng của các mạng - kết nối các trường học, thư viện trường đại học, cao đẳng, bệnh viện, trung tâm thương mại, các văn phòng nhà nước và các thực thể khác vào một mạng giao tiếp thông tin lớn, duy nhất kết nối toàn cầu.
Tổng cục bưu điện Hà Nội 7/1998
  Xem chi tiết
Phác thảo định hướng phát triển công nghệ phần mềm tại thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2001-2005 (692 lượt xem)
Các định hướng chiến lược phát triển công nghệ phần mềm. Thành phố Đà Nẵng phải trở thành trung tâm phát triển công nghệ phần mềm trong khu vực miền Trung, đồng thời là một trong những trọng điểm của công nghệ phần mềm trên cả nước.
Kỷ yếu hội nghị KHCN&MT Vùng Nam Trung bộ và Tây Nguyên
  Xem chi tiết
Mạng thông tin tin học hoá về giáo dục nghiên cứu và triển khai - Vardnet (657 lượt xem)
Xây dựng mô hình thử nghiệm trên máy vi tính mạng tra cứu thông tin và dịch vụ Email quốc tế và đưa ra kiến nghị một đề án mạng lưới thông tin máy tính diện rộng, mạng thông tin kinh tế khoa học công nghệ và môi trường Việt Nam.
Hà Nội 1995
  Xem chi tiết
Hệ thống thông tin địa lý phục vụ công tác quản lý tài nguyên thiên nhiên và giám sát môi trường tỉnh Quảng Nam (674 lượt xem)
Giới thiệu tổng quan đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Nam. Qua đó tạo ra công cụ trợ giúp cho công tác quản lý tài nguyên thiên nhiên và giám sát môi trường địa phương bằng cách đào tạo cán bộ tiếp nhận và chuyển giao GIS, thiết kế cấu trúc CSDL, quy trình xây dựng bản đồ số.
Kỷ yếu hoạt động KHCN&BVMT Quảng Nam
  Xem chi tiết
Bước đầu ứng dụng tin học để bảo tồn và khai thác thư tịch cổ Việt Nam (Tin học Hán Nôm) (658 lượt xem)
Nghiên cứu ứng dụng xử lý văn bản chữ Hán, chữ nôm trên phương tiện tin học ở Việt Nam. Bước đầu tin học hoá công tác nghiên cứu văn bản cổ Việt Nam
Hà Nội 1994
  Xem chi tiết
Ứng dụng công nghệ GIS để quản lý cơ sở dữ liệu địa chất công trình (680 lượt xem)
Mục tiêu cụ thể của đề tài nghiên cứu là đưa vị trí hố khoan địa chất công trình lên nền địa chất của bản đồ số hoá. Xây dựng mặt cắt địa chất liên kết giữa các hố khoan, vẽ hình trụ cho từng hố khoan, cũng như truy vấn các thông tin chi tiết của hố khoan đó.
Hội nghị Khoa học Công nghệ và Môi trường các tỉnh Miền Đông Nam bộ lần 7
  Xem chi tiết
Phần mềm bản đồ thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng (848 lượt xem)
Phần mềm Daimap được thiết kế và xây dựng từ 01/1998 đến 01/12/2000 phiên bản đầu tiên của daimap được giới thiệu rộng rãi cho người sử dụng quá trình phát triển phần mềm daimap bao gồm triển khai các hạng mục chủ yếu: - Nghiên cứu thiết kế, xây dựng các phần mềm công cụ - Thu thập, biên tập, dịch thuật dữ liệu thông tin - Sử dụng phần mềm công cụ để tạo lập các cơ sở dữ liệu không gian, phi không gian - Nghiên cứu thiết kế, xây dựng phần mềm liên kết, khai thác các cơ sở dữ liệu và đóng gói thành sản phẩm Daimap
Kỷ yếu hội nghị KHCN&MT vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên
  Xem chi tiết
Thiết kế và tạo ra một số phần mềm dùng để kiểm tra soạn bài dạy học trên máy tính (635 lượt xem)
Sản phẩm của đề tài bao gồm việc xây dựng một số phần mềm vi tính thích hợp phục vụ thiết thực cho việc dạy và học. Bằng cách sử dụng máy vi tính thông qua các phần mềm để tạo thư viện đề bài và tạo bài kiểm tra. Theo dõi quá trình làm bài của học sinh góp phần cá nhân hoá việc học tập đáp ứng các yêu cầu sư phạm, phù hợp đối tượng, phù hợp với từng giai đoạn học tập. Xây dựng nhóm phần mềm học tập, xây dựng nhóm phần mềm công cụ.
  Xem chi tiết
Ngân hàng dữ liệu biển Việt Nam và vùng phụ cận (601 lượt xem)
Thu nhập tài liệu, tư liệu về biển Việt Nam dưới dạng thư mục. Các công trình nghiên cứu biển, các loại bản đồ biển từ xưa đến nay, danh mục tên tất cả các đảo thuộc biển Việt Nam, các tư liệu gốc của các chuyến điều tra khảo sát biển của tàu nước ngoài trên vùng biển Đông và các công trình nghiên cứu về ngân hàng dữ liệu biển của nước ngoài. Bước đầu đưa ra các tổng quan về lịch sử khảo sát địa lý biển Đông. Đề xuất mô hình ngân hàng dữ liệu biển phù hợp thực tế
Viện Khoa học Việt Nam
  Xem chi tiết
Nghiên cứu ứng dụng hệ thống báo hiệu số 7 vào mạng viễn thông quốc gia (867 lượt xem)
SS7 là một hệ thống báo hiệu kênh chung CSS tối ưu để điều hành trong các mạng viễn thông có phối hợp với các tổng đài được điều khiển bằng chương trình SS7 có thể thoả mãn trong hiện tại và trong cả tương lai các yêu cầu truyền thông tin cho các hoạt động giao dịch giữa các bộ vi xử lý trong mạng viễn thông để báo hiệu điều khiển cuộc gọi điều khiển từ xa và báo hiệu quản lý và bảo dưỡng SS7 cung cấp các phương tiện tin cậy để truyền thông tin theo trình tự chính xác, không bị mất hoặc nhân đôi thông tin
  Xem chi tiết
Xây dựng cơ sở dữ liệu và trang Web phục vụ chuẩn đoán từ xa (713 lượt xem)
Là một cơ sở dữ liệu thử nghiệm quy mô nhỏ cho mạng y tế, kết nối giữa các bệnh viện Bưu Điện, Viện tim mạch, bệnh viện Bạch Mai, Viện nhi Khoa, bệnh viện Lạng Sơn, Bắc Giang. Giúp các bác sĩ ở các cơ sở này có được một công cụ để quản lý các bệnh nhân của mình và lưu trữ cũng như truyền các hình ảnh siêu âm của các bệnh nhân này đến 1 trong 3 bệnh viện để các bác sĩ ở đó có thể hội chẩn và ra các quyết định trợ giúp cho bác sĩ của bệnh nhân có được một chẩn đoán và kết luận chính xác
Tổng cục bưu điện Hà Nội
  Xem chi tiết
Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học: Chương trình xử lý một số bài toán cơ sở trong trắc địa cầu (714 lượt xem)
Chương trình sử dụng công cụ toán học để giải các bài toán cơ bản trong trắc địa cầu có chất lượng và độ chính xác cao. Áp dụng được trong một vùng lãnh thổ rộng lớn mà các phương pháp khác chưa giải quyết được
Cục đo đạc và bản đồ nhà nước
  Xem chi tiết
Trang trước Trang Trang sau Chọn trang
    
 Liên hệ
 Tổng số: 19209 thông tin
 Tên 
Mật khẩu 
   
5 THÔNG TIN ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT
Kinh nghiệm nuôi gà nòi (gà chọi) (9811 lượt xem)
Sổ tay máy bơm (7290 lượt xem)
Kỹ thuật sửa chữa xe đạp điện (4678 lượt xem)
Sổ tay và Atlas đồ gá (4269 lượt xem)
Giáo trình Hệ chuyên gia (3635 lượt xem)
5 THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN MỚI NHẤT
Bảo quản nấm bằng phương pháp đóng túi
Bệnh cá trắm cỏ
Bệnh cầu trùng và viêm phế quản truyền nhiễm ở gà
Bệnh chướng hơi dạ cỏ ở bò
Bệnh của cá (phòng và trị bệnh cho cá)
       
       Copyright by 2008 - Bản quyền thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên
       Địa chỉ: Sở KH&CN tỉnh Thái Nguyên - Số 513 - Đường Lương Ngọc Quyến -TP Thái Nguyên
       
      
 
Số lượt người truy cập: 035349