Trang chủ
PHẦN MỀM DOWNLOAD
Acrobat 6.0
Media Player 10
Phần mềm đọc định dạng *.Prc PRC Reader
                       
TÌM KIẾM THÔNG TIN         Tìm kiếm mở rộng
 
Skip Navigation Links. Skip Navigation Links.
      TƯ LIỆU KHÔNG TRUYỀN THỐNG/NGUỒN TIN ĐIỆN TỬ
Hướng dẫn sử dụng Internet (748 lượt xem)
Giới thiệu các khái niệm về internet và các dịch vụ, thông tin nhà cung cấp dịch vụ, và các cơ sở liên lạc khi cần thiết. Cách cài đặt, thiết lập thông số để truy nhập internet, cài windowns. hướng dẫn về internet và các chức năng ...
TT Điện tử
  Xem chi tiết
Lập trình logic - prolog (803 lượt xem)
Giới thiệu Prolog và lập trình Prolog. Các danh sách và cây, biểu thức, phép toán số học. Các phương thức hpọ nhất, hợp giải, nhát cắt, phủ định. Cấu trúc vào ra.
TL Điện tử
  Xem chi tiết
24 giờ học Flash (712 lượt xem)
Hướng dẫn làm flash với AS, trình bày theo bố cục 24h,cùng các công việc tương ứng khác nhau.
Tài liệu điện tử
  Xem chi tiết
Giáo trình Hệ chuyên gia (3635 lượt xem)
Nội dung giáo trình gồm: 4 chương giới thiệu và biểu diễn những tri thức nhờ hệ chuyên gia. CHƯƠNG1: GIớI THIệU Hệ CHUYÊN GIA- KIếN TRÚC TổNG QUÁT CủA CÁC Hệ CHUYÊN GIA- THIếT Kế Hệ CHUYÊN GIA; CHƯƠNG 2: BIểU DIễN TRI THứC NHờ LOGIC Vị Từ BậC MộT: NGÔN NGữ Vị Từ BậC MộT- PHÉP HợP GIảI- CÁC Hệ THốNG BÁC Bỏ BởI HợP GIảI; CHƯƠNG 3. MÁY SUY DIễN: NGUYÊN LÝ HOạT ĐộNG CủA CÁC MÁY SUY DIễN- MộT Số SƠ Đồ CƠ BảN Để XÂY DựNG MÁY SUY DIễN; CHƯƠNG 4. Hệ CHUYÊN GIA MYCIN VÀ NGÔN NGữ OPS5: Hệ CHUYÊN GIA MYCIN - Hệ SảN XUấT OPS5 ;
TL Điện tử
  Xem chi tiết
Giáo trình Kỹ thuật đồ hoạ (766 lượt xem)
Hiện nay, Kỹ thuật đồ họa là một môn học được giảng dạy cho sinh viên chuyên ngành Tin học với 45 tiết lý thuyết và 15 tiết thực tập. Nội dung của giáo trình kỹ thuật đồ họa này tập trung vào 2 vấn đề chính như sau : - Trình bày các thuật toán vẽ và tô các đường cơ bản như đường thẳng, đa giác, đường tròn, ellipse và các đường conic. Các thuật toán này giúp cho sinh viên có thể tự mình thiết kế để vẽ và tô một hình nào đó ( chương 1 và 2). - Nội dung thứ hai đề cập đến đồ họa hai chiều và đồ họa ba chiều bao gồm các phép biến đổi Affine, windowing và clipping, quan sát ảnh ba chiều qua các phép chiếu, khử các mặt khuất và đường khuất, thiết kế đường cong và mặt cong (từ chương 3 đến chương 7). Giáo trình kỹ thuật đồ họa này được sửa đổi và cập nhật dựa trên kinh nghiệm giảng dạy đã qua và được xây dựng dựa trên tài liệu tham khảo chính là : Donald Hearn, M. Pauline Baker; Computer Graphics; Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey , 1986.
TL Điện tử
  Xem chi tiết
Giáo trình giải thuật (795 lượt xem)
N. Wirth, một nhà khoa học máy tính nổi tiếng, tác giả của ngôn ngữ lập trình Pascal, đã đặt tên cho một cuốn sách của ông là “Cấu trúc dữ liệu + Giải thuật = Chương trình”. Ðiều đó nói lên tầm quan trọng của giải thuật trong lập trình nói riêng và trong khoa học máy tính nói chung. Vì lẽ đó giải thuật, với tư cách là một môn học, cần phải được sinh viên chuyên ngành tin học nghiên cứu một cách có hệ thống. Môn học “Giải thuật” được bố trí sau môn “Cấu trúc dữ liệu” trong chương trình đào tạo kỹ sư tin học nhằm giới thiệu cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất, những kỹ thuật chủ yếu nhất của việc PHÂN TÍCH và THIẾT KẾ giải thuật. Các kỹ thuật được trình bày ở đây đã được các nhà khoa học tin học tổng kết và vận dụng trong cài đặt các chương trình. Việc nắm vững các kỹ thuật đó sẽ rất bổ ích cho sinh viên khi phải giải quyết một vấn đề thực tế. Giáo trình này được hình thành trên cơ sở tham khảo cuốn sách “Data Structure and Algorithms” của A.V Aho, những kinh nghiệm giảng dạy của bản thân và các bạn đồng nghiệp.
TL Điện Tử
  Xem chi tiết
Frontpage 2002 (701 lượt xem)
Ngày nay, Internet và đặc biệt là World Wide Web đã trở thành một dịch vụ thông tin gắn chặt với đời sống kinh tế-xã hội. Trong giáo dục, việc truy cập thông tin và tạo ra thông tin trở thành một công việc thường xuyên của thầy giao và học sinh Ngoài các chương trình trong MS Office như Word, Excel, chương trình Frontpage cho phép mọi người dễ dàng tạo ra các trang Web sinh động đầy màu sắc, đồng thời chuyển tải các trang đó lên mạng Internet một cách thuận tiện nhanh chóng. Tài liệu sau đây được trích lược từ tài liệu huấn luyện gốc của Microsoft (Microsoft® FrontPage® 2002 Tutorial) Mục tiêu của tài liệu này là giúp cho các thầy cô giáo: + Tạo được một trang Web và một Web site đơn giản theo hướng dẫn từng bước. + Làm quen với ngôn ngữ HTML và các khái niệm, các thuật ngữ trên mạng Internet và dịch vụ WWW.
TL Điện Tử
  Xem chi tiết
Dreamweaver MX Tutorials (739 lượt xem)
CHAPTER 1:Dreamweaver MX Tutorials -What you will learn - CHAPTER 2:Using Tables to Design a Page Layout Tutorial -Before You Begin -Create and modify a table in Standard view-Add color to a table -Set a relative width table in Standard view -Create a pixel width based table -Design a page in Layout view -Draw a layout cell -Add multiple layout cells -Move or resize a layout cell - Add color to a table - Set a relative width table in Layout view ....
TL Điện Tử
  Xem chi tiết
Cisco_Press_CCNA_Intro (707 lượt xem)
Contents at a Glance; Introduction xvii; PART I: Networking Fundamentals; Chapter 1 Introduction to Computer Networking Concepts; Chapter 2 The TCP/IP and OSI Networking Models; Chapter 3 Data Link Layer Fundamentals: Ethernet LANs; Chapter 4 Fundamentals of WANs; Chapter 5 Fundamentals of IP; Chapter 6 Fundamentals of TCP and UDP; PART II: Operating Cisco Devices; Chapter 7 Operating Cisco Routers; Chapter 8 Operating Cisco LAN Switches; PART III: LAN Switching; Chapter 9 Cisco LAN Switching Basics; Chapter 10 Virtual LANs and Trunking; Chapter 11 LAN Cabling, Standards, and Topologies; PART IV: TCP/IP; Chapter 12 IP Addressing and Subnetting; Chapter 13 Basic Router Configuration and Operation; Chapter 14 Introduction to Dynamic Routing Protocols; PART V: Wide-Area Networking; Chapter 15 Remote Access Technologies; PART VI: Final Preparation; Chapter 16 Final Preparation; PART VII: Appendixes; Appendix A Answers to the “Do I Know This Already?” Quizzes and Q&A Sections; Appendix B Binary/Decimal Conversion Chart; Appendix C Using the Simulation Software for Hands-on Exercises; Glossary; Index;
TL Điện Tử
  Xem chi tiết
Cấu trúc phần cứng PC (711 lượt xem)
Nội dung chính của tài liệu: Hardware cần software như chiếc xe cần tài xế và thợ may; Chức năng cơ bản của Hardware; Các yếu tố cần thiết để HW hoạt động; HW dùng để Nhập và xuất dữ liệu; Các cổng để nối các thiết bị I/O; Thiết bị nhập dữ liệu thông dụng nhất; Thiết bị xuất dữ liệu thông dụng nhất; HW bên trong hộp hệ thống; Bo mạch hệ thống; Các cổng bên ngoài xuất phát từ bo mạch hệ thống; Các thành phần chính trên bo mạch hệ thống; CPU Socket; Chip Set; Các thiết bị lưu trữ; Bộ nhớ chính và bộ nhớ phụ; Bộ nhớ chính; Cắm RAM và bo mạch hệ thống; Các kiểu module RAM; Bộ nhớ phụ; Hard Drives (đĩa cứng); Ổ đĩa mềm; Bus; Bus dữ liệu; Đồng hồ hệ thống; Khe cắm mở rộng; Các bo mạch mở rộng; Nhận dạng card mở rộng; Hệ thống điện; Bộ nguồn nuôi; Cấp nguồn cho bo mạch hệ thống; Phần sụn và dữ liệu trên bo mạch hệ thống; ROM BIOS; ROM BIOS mở rộng; ROM BIOS hệ thống; Chip SMOS-RAM lưu trữ thông tin cấu hình Jumpers; DIP Switches
Tài liệu điện tử
  Xem chi tiết
Cấu trúc dữ liệu (816 lượt xem)
Để đáp ứng nhu cầu học tập của các bạn sinh viên, nhất là sinh viên chuyên ngành tin học, Khoa Công Nghệ Thông Tin Trường Đại Học Cần Thơ chúng tôi đã tiến hành biên soạn các giáo trình, bài giảng chính trong chương trình học. Giáo trình môn Cấu Trúc Dữ Liệu này được biên soạn cơ bản dựa trên quyển "Data Structures and Algorithms" của Alfred V. Aho, John E. Hopcroft và Jeffrey D. Ullman do Addison-Wesley tái bản năm 1987. Giáo trình này cũng được biên soạn dựa trên kinh nghiệm giảng dạy nhiều năm môn Cấu Trúc Dữ Liệu và Giải Thuật của chúng tôi. Tài liệu này được soạn theo đề cương chi tiết môn Cấu Trúc Dữ Liệu của sinh viên chuyên ngành tin học của Khoa Công Nghệ Thông Tin Trường Đại Học Cần Thơ. Mục tiêu của nó nhằm giúp các bạn sinh viên chuyên ngành có một tài liệu cô đọng dùng làm tài liệu học tập, nhưng chúng tôi cũng không loại trừ toàn bộ các đối tượng khác tham khảo. Chúng tôi nghĩ rằng các bạn sinh viên không chuyên tin và những người quan tâm tới cấu trúc dữ liệu và giải thuật sẽ tìm được trong này những điều hữu ích.
ĐẠI HỌC CẦN THƠ
  Xem chi tiết
Bài giảng Lập trình C trong Windows (818 lượt xem)
Bài 1: GIỚI THIỆU CHUNG: 1. Mở đầu. 2. Các thư viện lập trình của Windows . 3. Các khái niệm cơ bản. 4. Lập trình sự kiện (Even driven programming). 5. Các thành phần giao diện đồ họa (GUI). 6. Cấu trúc chương trình C for Win. 7. Qui trình hoạt động của chương trình ứng dụng . 8. Một số quy ước đặt tên 9. Ví dụ 10. Tài nguyên của ứng dụng (Resources) . 11. Một số kiểu dữ liệu mới . 12. Phân tích, tìm hiểu source code của project. Bài 2: PAINT VÀ REPAINT. 1. Giới thiệu . 2. Tổng quan về GDI (Graphics Device Interface) . 3. Một số hàm đồ họa cơ sở . 4. Kết luận . Bài 3: CÁC THIẾT BỊ NHẬP LIỆU . 1. Bàn phím . 2. Thiết bị chuột . 3. Timer. Bài 4: HỘP THOẠI VÀ ĐIỀU KHIỂN . 1. Hộp thoại . 2. Menu . Bài 5: XỬ LÝ VĂN BẢN. 1. Hiển thị văn bản. 2. Định dạng văn bản. 3. Sử dụng font. Tài liệu tham khảo .
Tài liệu điện tử
  Xem chi tiết
Báo cáo kết quả thực hiện dự án xây dựng mô hình ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ phát triển KTXH nông thôn (727 lượt xem)
Báo cáo kết quả thực hiện dự án thuộc chương trình xây dựng các mô hình ứng dụng KHCN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn miền núi. Tên dự án: xây dựng các mô hình ứng dụng KHCN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn miền núi tại xã Nam thượng- Huyện Kim Bôi- tỉnh Hoà Bình
  Xem chi tiết
Một số nét về dịch cúm gia cầm tại châu Á (650 lượt xem)
Tính đến khoảng giữa tháng 2/2004, theo tổ chức Nông lương (FAO) Liên Hiệp Quốc, dịch cúm gà và virus H5N1 đã lan trên diện rộng tại nhiều nước Châu Á, trong đó nông nghiệp là ngành bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Tới thời điểm này, ước tính có tơid khoảng hơn 60 triệu con gà được xác định là bị nhiễm dịch và bị tiêu huỷ.
  Xem chi tiết
Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu công nghệ thuỷ luyện để thu tách Antinion từ quặng chứa Anition của việt nam (697 lượt xem)
Tuy khối lượng nhỏ hơn các kim loại màu khác nhưng antimoanvẫn là thành phần không thể thay thế trong nhiều loại hợp kim. Đưa ra các két quả thu được từ đề tài nghiên cứu công nghệ thuỷ luyện để thu tách Antinion từ quặng chứa Anition của việt nam....
TRUNG TÂM THỰC NGHIỆM VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
  Xem chi tiết
Con Mã Mái (857 lượt xem)
Ông quê ở làng Phù Lưu, xã Tân Hồng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, ông chỉ được học hết bậc tiểu học rồi phải đi làm. Kim Lân bắt đầu viết truyện ngắn từ năm 1941. Tác phẩm của ông được đăng trên các báo Tiểu thuyết thứ bảy và Trung Bắc chủ nhật. Một số truyện (Vợ nhặt, Đứa con người vợ lẽ, Đứa con người cô đầu, Cô Vịa,...) mang tính chất tự truyện nhưng đã thể hiện được không khí tiêu điều, ảm đạm của nông thôn Việt Nam và cuộc sống lam lũ, vất vả của người nông dân thời kỳ đó. Ông được dư luận chú ý nhiều hơn khi đi vào những đề tài độc đáo như tái hiện sinh hoạt văn hóa phong phú ở thôn quê (đánh vật, chọi gà, thả chim...). Các truyện: Đôi chim thành, Con mã mái, Chó săn... kể lại một cách sinh động những thú chơi kể trên, qua đó biểu hiện một phần vẻ đẹp tâm hồn của người nông dân trước Cách mạng tháng Tám - những người sống cực nhọc, khổ nghèo nhưng vẫn yêu đời, trong sáng, tài hoa. Sau Cách Mạng tháng Tám, Kim Lân tiếp tục làm báo, viết văn. Ông vẫn chuyên về truyện ngắn và vẫn viết về làng quê Việt Nam - mảng hiện thực mà từ lâu ông đã hiểu biết sâu sắc. ...
  Xem chi tiết
Vấn đề gắn kết nghiên cứu với sản xuất trong thời đại hiện nay (668 lượt xem)
Như chúng ta đã biết, từ những thập niên 80, 90 của thế kỷ trước, thế giới đã xảy ra biết bao biến động nhanh chóng cùng với sự bùng nổ của cách mạng khoa học - công nghệ hiện đại và xu thế toàn cầu hoá, hội nhập kinh tế quốc tế. Cuốn sách "Vấn đề gắn kết nghiên cứu với sản xuất trong thời đại hiện nay" đưa ra những vấn đề đã và đang tồn tại trong việc kết hợp giữa nghiên cứu và việc đưa vào ứng dụng trong sản xuất thực tế.....
  Xem chi tiết
Kinh nghiệm quốc tế trong việc thúc đẩy quá trình tiếp nhận và chuyển giao công nghệ (699 lượt xem)
Trong xu thế toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới, sự trao đổi, chuyển giao công nghệ giữa các quốc gia ngày càng có chiều hướng gia tăng và trở thành một trong những nội dung quan trọng trong mối bang giao quốc tế hiện nay. Vì vậy, nhiều nước trên thế giới đang thực sự quan tâm phát triển thị trường khoa học và công nghệ bên cạnh thị trường hàng hóa, thị trường lao động, thị trường tài chính... để thúc đẩy việc chuyển giao công nghệ, tiếp nhận và đổi mới công nghệ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Nhận biết được tầm quan trọng của việc chuyển giao công nghệ, Nhà nước ta đã ban hành các văn bản quan trọng về chuyển giao công nghệ như Pháp lệnh Chuyển giao công nghệ nước ngoài vào Việt Nam do Hội đồng Nhà nước công bố ngày 10 tháng 12 năm 1988, Nghị định số 49/HĐBT ngày 04/3/1991 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Chuyển giao công nghệ nước ngoài vào Việt Nam, Thông tư số 28-TT/QLKH ngày 22/1/1994 của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về hướng dẫn Chuyển giao công nghệ nước ngoài vào Việt Nam và hiện nay Bộ Khoa học và Công nghệ đang triển khai xây dựng Dự thảo Luật Chuyển giao công nghệ để trình Chính phủ trong năm 2005 trước khi trình Quốc Hội.
TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA
  Xem chi tiết
Sáng chế và đổi mới: Xu hướng và những thách thức về chính sách (734 lượt xem)
Việc cấp bằng sáng chế (pa-tăng) đã bùng nổ đáng kể về quy mô trong thập kỷ qua. Có hơn 850.000 đơn đăng ký xin cấp sáng chế ở Châu Âu, Nhật Bản và Mỹ, trong khi năm 1992 chỉ có khoảng 600.000 đơn đăng ký. Những con số này phản ánh tầm quan trọng ngày càng tăng của sáng chế trong nền kinh tế.
TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA
  Xem chi tiết
Tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức nghiên cứu và phát triển nhà nước (681 lượt xem)
“Tổng quan kinh nghiệm nước ngoài về vấn đề tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức nghiên cứu và phát triển nhà nước. Vấn đề tự chủ và tự chịu trách nhiệm của các tổ chức nghiên cứu và phát triển nhà nước ở Việt Nam”
TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA
  Xem chi tiết
Trang trước Trang Trang sau Chọn trang
    
 Liên hệ
 Tổng số: 19209 thông tin
 Tên 
Mật khẩu 
   
5 THÔNG TIN ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT
Kinh nghiệm nuôi gà nòi (gà chọi) (9811 lượt xem)
Sổ tay máy bơm (7290 lượt xem)
Kỹ thuật sửa chữa xe đạp điện (4678 lượt xem)
Sổ tay và Atlas đồ gá (4269 lượt xem)
Giáo trình Hệ chuyên gia (3635 lượt xem)
5 THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN MỚI NHẤT
Bảo quản nấm bằng phương pháp đóng túi
Bệnh cá trắm cỏ
Bệnh cầu trùng và viêm phế quản truyền nhiễm ở gà
Bệnh chướng hơi dạ cỏ ở bò
Bệnh của cá (phòng và trị bệnh cho cá)
       
       Copyright by 2008 - Bản quyền thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên
       Địa chỉ: Sở KH&CN tỉnh Thái Nguyên - Số 513 - Đường Lương Ngọc Quyến -TP Thái Nguyên
       
      
 
Số lượt người truy cập: 035349