Trang chủ
PHẦN MỀM DOWNLOAD
Acrobat 6.0
Media Player 10
Phần mềm đọc định dạng *.Prc PRC Reader
                       
TÌM KIẾM THÔNG TIN         Tìm kiếm mở rộng
 
Skip Navigation Links. Skip Navigation Links.
      XUẤT BẢN PHẨM TIẾP TỤC/TẠP CHÍ
Thông tin Khoa học và công nghệ thuỷ sản số 9 năm 2000 (769 lượt xem)
Một số nội dung chính: - Bạc liêu kiểm dịch gần 1.16 tỷ con tôm giống; - Nuôi thí điểm thành công cá sặc rằn nước ngọt ở bình định; - Quyết định của thủ tướng chính phủ về một số chính sách khuyến khích phát triển giống thuỷ sản; - Kiểm soát dư lượng các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thuỷ sản nuôi - yêu cầu trong việc đảm bảo vệ sinh; - ...
Trung tâm thông tin KHKT và kinh tế thuỷ sản
  Xem chi tiết
Thông tin Khoa học và công nghệ thủy sản số 7 năm 2000 (729 lượt xem)
Một số nội dung chính: - Những vấn đề chung đại hội thi đua ngành thuỷ sản năm 2000; - Hội thảo quốc gia lần thứ nhất giới thiệu chương trình SPS; - Một số nét về nghề cá Thế Giới; - Các phương thức nuôi ếch ở Trung Quốc; - Tỉnh hội nuôi thuỷ sản Thanh Hoá 6 tháng đầu năm 2000 hoạt động có hiệu quả; - ...
Trung tâm thông tin KHKT và kinh tế thủy sản
  Xem chi tiết
Tạp chí thủy sản số 6 năm 2000 (707 lượt xem)
Một số nội dung chính: - Bộ Thủy snả gặp mặt anh hùng chiến sĩ thi đua toàn quốc; - Cuộc diễn tập tìm kiếm cứu nạn chuyên ngành thủy sản; - Mười sự kiện lớn của ngành thủy sản trong thập kỉ 1990-2000; - Kế hoạch phát triển của ngành thủy sản 2001-2005; - ...
Bộ Thủy sản
  Xem chi tiết
Tạp chí Thủy sản số 5 năm 2000 (708 lượt xem)
Một số nội dung chính: - Tổng bí thư Lê Khả Phiêu gửi thư chúc mừng ngành thủy sản nhân sự kiện vượt ngưỡng xuất khẩu 1 tỉ USD; - Ngành thủy sản chia sẻ cùng đồng bào Nam Bộ đang gặp thiên tai lũ lụt; - Giải thưởng HCM và giải thưởng Nhà nước cho 3 cụm công trình KHCN ngànhh thuỷ sản; - ...
Bộ thủy sản
  Xem chi tiết
Tạp chí Thủy sản số 4 năm 2000 (707 lượt xem)
Một số nội dung chính: - Đại hội thi đua ngành thuỷ sản thành công tốt đẹp; - Qua 6 tháng đã thấy đích 2000; - 15 năm tạp chí thuỷ sản; - ...
Bộ Thuỷ sản
  Xem chi tiết
Tạp chí Thuỷ sản số 3 năm 2000 (700 lượt xem)
Một số nội dung chính: - Chào mừng đại hội thi đua ngành thủy sản; - Ngành thuỷ sản hướng tới Đại hội thi đua toàn quốc lần thứ VI năm 2000; - Kỷ niệm 75 năm ngày báo chí Việt nam 21-6-2000; - Về phát triển thuỷ sản ở một số tỉnh trọng điểm nghề cá; - Quản lý nguồn lợi thuỷ sản tại công viên MALAIXIA; - ...
Bộ Thuỷ sản
  Xem chi tiết
Tạp chí Thủy sản số 2 năm 2000 (694 lượt xem)
Một số nội dung chính: - Thuỷ sản thành phố HCM trên chặng đường phát triển; - Qua 1 năm triển khai thực hiện Chương trình phát triển xuất khẩu thủy sản; - Về một công trình khoa học được đề nghị xét tặng giải thưởng HCM; - ...
Bộ Thủy sản
  Xem chi tiết
Tạp chí thuỷ sản số 1 năm 2000 (717 lượt xem)
Một số nội dung chính: - Thư chúc mừng năm mới của Bộ trưởng; - Để đưa ngành thuỷ sản phát triển mạnh mẽ và bền vững trong thập niên tới; - Năm rồng kể chuyện cá rồng biển; - Chương trình hoạt động KHCN năm 2000; - Cafatex - Đơn vị dẫn đầu các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu thuỷ sản; - ...
Bộ thủy sản
  Xem chi tiết
Tạp chí thuỷ sản số 6 năm 2001 (684 lượt xem)
Một số nội dung chính: - Thư của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản; - Đầu tư và tổ chức khai thác hải sản xa bờ; - Phát huy tiềm năng thủy sản - xoá đói giảm nghèo; - Biện pháp nào để đẩy mạnh nuôi tôm sú; - Bước đầu tìm hiểu giới hạn sinh thái của tôm nương; - 10 năm hoạt động của hệ thống bảo vệ NLTS; - ...
Bộ Thủy sản
  Xem chi tiết
Tạp chí Thủy sản số 5 năm 2001 (729 lượt xem)
Một số nội dung chính: - Những quan điểm cơ bản chỉ đạo và một số vấn đề đáng chú ý trong xây dựng dự thảo luật thuỷ sản; - Hiệp định thương mại Việt - Mỹ và triển vọng của xuất khẩu thuỷ sản Miền Trung; - Thủy lợi - giải pháp hàng đầu cho nuôi trồng thủy sản; - Hội thảo về xuất khẩu thuỷ sản sang Hoa Kỳ; - ...
Bộ Thuỷ sản
  Xem chi tiết
Tạp chí thủy sản số 4 năm 2001 (641 lượt xem)
Một số nội dung chính: - Thủy sản Việt Nam - thành tựu và khó khăn trong nửa đầu năm 2001; - Chuyến công tác tại Miền Trung của Bộ trưởng Tạ Quang Ngọc; - Đặc điểm sinh sản của Tôm rảo trong điều kiện nhân tạo; - Quản lý sức khoẻ động vật thuỷ sản; - ...
Bộ Thuỷ sản
  Xem chi tiết
Tạp chí thuỷ sản số 3 năm 2001 (634 lượt xem)
Một số nội dung chính: - Triển khai nghị quyết Đại hội IX của Đảng là nhiệm vụ và niềm tự hào của mọi người lao động, đảng viên nghành thuỷ sản; - Đầu tư xây dựng ngành thuỷ sản 5 năm nhìn lại; - Báo động về tình trạng đánh bắt huỷ diệt bằng kích điện; - Trung tâm Thuỷ sản Vĩnh Phúc cho đẻ thành công giống cá chim trắng; - ...
Bộ Thuỷ sản
  Xem chi tiết
Tạp chí thuỷ sản - số 2 năm 2001 (660 lượt xem)
Một số nội dung chính: - Ngày truyền thống nghề cá Việt Nam 1-4 - Công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2001 - Câu cá ngừ đại dương - nghề chính của chương trình khai thác thuỷ sản xa bờ - An toàn thực phẩm đối với các sản phẩm nuôi trồng thuỷ sản - ....
Bộ Thuỷ sản
  Xem chi tiết
Trồng trọt và bảo vệ thực vật - Tập 1 (662 lượt xem)
Nhằm hệ thống, giới thiệu những thành tựu khoa học công nghệ nông nghiệp và phát triển nông nghiệp trong 20 năm đổi mới và phương hướng nghiên cứu ứng dụng đến năm 2010, tầm nhìn 2020, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia phối hợp với Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức biên soạn và xuất bản bộ sách: KHCN Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 20 năm đổi mới, gồm 7 tập. Tập 1 gồm: Các kết quả nghiên cứu KHCN; Kết quả điều tra giống cây trồng; kết quả ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới; các kết quả chọn tạo và phát triển giống;...
Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
  Xem chi tiết
Tạp chí Thuỷ sản - số 6 năm 1998 (628 lượt xem)
Một số nội dung chính: - Tổ chức tốt việc chế biến, tiêu thụ hải sản, tạo động lực cho nghề đánh cá xa bờ; - Để sử dụng tốt hơn vốn vay đóng tàu...; - Nghiên cứu NLHS phục vụ phát triển nghề cá xa bờ; - Xây dựng luật Thuỷ sản yêu cầu bức thiết...; - Đào tạo lao động cho nghề cá xa bờ...; - 1998, hoạt động BVNLTS kết quả đáng khích lệ...
  Xem chi tiết
Tạp chí Thuỷ sản - số 5 năm 1998 (649 lượt xem)
- Tiến tới kỉ niệm 40 năm ngày Bác Hồ về thăm làng cá; - Làm gì để đạt 1,1 tỉ USD vào năm 2000 và 2 tỉ USD vào năm 2005; - Một số nét về nghề cá Mĩ; - Sáng kiến mới về bảo vệ các nguồn cá biển; - Nuôi cá biển ở các nước Châu á; - Viện nghiên cứu NTTS I - 35 năm xây dựng và trưởng thành...
  Xem chi tiết
Tạp chí Thuỷ sản - số 4 năm 1998 (650 lượt xem)
- Kết luận cảu Phó thủ tường Nguyễn Tấn Dũng về các biện pháp đẩy mạnh chương trình đánh bắt hải sản xa bờ; - Ghi chép tại Đại hội đải biểu CĐTSVN lần thứ II; - Những tháng cuối năm 1998; - Đánh bắt cá trên toàn cầu: SOS; - Khuến ngu - 5 năm thực hiện nghị định 13CP
  Xem chi tiết
Tạp chí Thuỷ Sản - số 3 năm 1998 (651 lượt xem)
Tạp chí Thuỷ sản - cơ quan ngôn luận của Bộ Thuỷ sản VN. Giới thiệu một số sự kiện quan trọng trong lĩnh vực CB & XKTS; thành lập hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản; một số nét về nghề cái Peru; ....
  Xem chi tiết
Tổng kết hoạt động: Khuyến nông giai đoạn 1993 - 2005 (612 lượt xem)
Tổng kết hoạt động khuyến nông Việt Nam giai đoạn 1993 - 2005 và định hướng từ 2006 đến 2010
Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
  Xem chi tiết
Khoa học & Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh - 30 năm một chặng đường phát triển (670 lượt xem)
Tập sách "Khoa học và Công nghệ TP.Hồ Chí Minh, 30 năm - một chặng đường phát triển" được thực hiện như một công trình chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước. Tập sách giới thiệu tổng quát về tổ chức - hoạt động KHoa học và Công nghệ ở TP Hồ Chí Minh. Đặc biệt là giới thiệu các chương trình mục tiêu và các thành tựu tiêu biểu trên các lĩnh vực trong thời kỳ đổi mới mà lực lượng khoa học và công nghệ TP Hồ Chí Minh nói chung đã làm được, góp phần thiết thực vào quá trình xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và khu vực.
Sở KH&CN TP Hồ Chí Minh
  Xem chi tiết
Trang trước Trang Trang sau Chọn trang
    
 Liên hệ
 Tổng số: 19209 thông tin
 Tên 
Mật khẩu 
   
5 THÔNG TIN ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT
Kinh nghiệm nuôi gà nòi (gà chọi) (9811 lượt xem)
Sổ tay máy bơm (7290 lượt xem)
Kỹ thuật sửa chữa xe đạp điện (4678 lượt xem)
Sổ tay và Atlas đồ gá (4269 lượt xem)
Giáo trình Hệ chuyên gia (3635 lượt xem)
5 THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN MỚI NHẤT
Bảo quản nấm bằng phương pháp đóng túi
Bệnh cá trắm cỏ
Bệnh cầu trùng và viêm phế quản truyền nhiễm ở gà
Bệnh chướng hơi dạ cỏ ở bò
Bệnh của cá (phòng và trị bệnh cho cá)
       
       Copyright by 2008 - Bản quyền thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên
       Địa chỉ: Sở KH&CN tỉnh Thái Nguyên - Số 513 - Đường Lương Ngọc Quyến -TP Thái Nguyên
       
      
 
Số lượt người truy cập: 035349